Kategoria: Własne mieszkanie

ZAJĘCIA RUCHOWE

Gdy państwo domu są młodzi, przyjmują młodzież lub dzieci, należy przewidzieć w urządzeniu pokoju mieszkalnego możliwość zorganizowania wolnego miejsca na taniec lub zabawę. Można to osiągnąć dobierając meble lekkie, łatwe do rozbierania i przesuwania, a meble cięższe ograniczyć do tych,

ŻYWIENIE GOŚCI

Formy te mogą być następujące:Duży stół, przy którym można pomieścić wszy­stkich gości, umożliwia urządzenie „uroczystego” przyjęcia. Kilka stołów mniejszych, o łącznej liczbie miejsc wystarczającej dla wszystkich, umożliwia urządze­nie przyjęcia o charakterze mniej uroczystym. Sto­liki można ustawić nie tylko w pokoju mieszkal­nym,

RODZAJ PRZYJĘCIA

Nazwa „a la iouichette”, określająca ten rodzaj przyjęć, znaczy dosłownie „widelcem”, a więc określa rodzaj potraw (sałatki, paszteciki, kanap­ki, pasztety itp.) nie wymagających krajania no­żem, co jest możliwe tylko wówczas, gdy siedzi się przy stole.Dla urządzenia uroczystego przyjęcia konieczny jest

POTRAWY I NAPOJE

Poza tym jeśli zaplanuje się w mieszkaniu do różnych celów 2 lub 3 iden­tyczne stoliki, można je w razie potrzeby zestawić zabezpieczając dobrze od możliwości rozsunięcia się. Przyjęcie typu bufetowego może, ale nie musi, być urządzone przy jednym dużym stole. Umiejętny

OŚRODEK JADALNY

Wybór jednego z wymienionych sposobów przyj­mowania gości zależy w dużej mierze od tego, jakie jest stałe wyposażenie pokoju mieszkalnego, co z kolei zależne jest od tego, czy codzienne posiłki jada się w kuchni, czy w pokoju mieszkalnym. Jeżeli wnętrze mieszkalne

IMPROWIZOWANA JADALNIA

W takiej improwizowanej jadalni można także ko­rzystać z wszelkich opuszczanych, podnoszonych i składanych blatów, które chowa się gdy nie sa potrzebne. Blaty tego rodzaju mogą być: uzupełnie­niem szaf wbudowanych, przystawiane płasko do ściany, wpuszczane w płytkie zagłębienie w ścianie itp.,

USTAWIENIE STOŁU

Ponieważ obecnie dąży się do przechowywania wszelkich przyborów do ja­dania (serwisu, sztućców itp.) w schowkach kuchen­nych, aby nie przeciążać niepotrzebnie schowków wnętrz mieszkalnych, na wyposażenie ośrodka ja­dalnego składać się mogą tylko najbardziej nie­zbędne sprzęty:stół z krzesłami,blat pomocniczy do odstawiania dodatkowych

W CENTRALNYM MIEJSCU

Umie­szczano go więc w miejscu centralnym w celu za­znaczenia jego głównej roli użytkowej, dla ławiej- szego posadzenia przy nim licznych biesiadników oraz dla swobodnego poruszania się służby wokół niego. Obecnie jadalnia stanowi przeważnie tylko jeden z ośrodków wnętrza mieszkalnego, nie

ZALEŻNIE OD WARUNKÓW

Zależnie od warunków lokalnych stół jadalny usta­wiany może być jako:wolnostojący, dostępny ze wszystkich stron,przystawiony krótszym bokiem do ściany, przystawiony dłuższym bokiem do ściany i uży­wany na sposób barowy (powinien być wtedy wą­ski i długi —). Jeśli w jednej ze ścian znaj­duje

WIELKOŚĆ STOŁU

Wielkość stołu wiąże się ze sposobem jego powięk­szania. Do wyboru są liczne systemy: klapy przy krótszych lub dłuższych bokach, klapy z czterech stron, rozsuwanie z wkładaniem zapasowych bla­tów, rozsuwanie z wydobyciem dodatkowych nóg, nakładanie większego blatu na mniejszy (na stoły  okrągłe