//////

Category Archives: Własne mieszkanie

ZAJĘCIA RUCHOWE

Gdy państwo domu są młodzi, przyjmują młodzież lub dzieci, należy przewidzieć w urządzeniu pokoju mieszkalnego możliwość zorganizowania wolnego miejsca na taniec lub zabawę. Można to osiągnąć dobierając meble lekkie, łatwe do rozbierania i przesuwania, a meble cięższe ograniczyć do tych, które ustawio­ne są przy ścianach. Możliwości takie są coraz większe, dzięki ogól­nej tendencji do wykonywania nawet dużych mebli o  lekkiej konstrukcji, skadającej się z segmentów, które łatwo jest dzielić.Możliwość wyboru formy przyjęcia uwarunkowana jest przestrzenią, jaką się rozporządza oraz rodzajem stołów.

ŻYWIENIE GOŚCI

Formy te mogą być następujące:Duży stół, przy którym można pomieścić wszy­stkich gości, umożliwia urządzenie „uroczystego” przyjęcia. Kilka stołów mniejszych, o łącznej liczbie miejsc wystarczającej dla wszystkich, umożliwia urządze­nie przyjęcia o charakterze mniej uroczystym. Sto­liki można ustawić nie tylko w pokoju mieszkal­nym, lecz i w innych pomieszczeniach, dobierając gości grupami.Kilka jednakowych stołów do różnych celów do­mowych umożliwi w ten sposób urządzenie przy­jęcia „zasiadanego”. Jednakowość tych stolików dopomoże w ustawieniu identycznej zastawy i zro­bieniu identycznej dekoracji, z wyjątkiem może różnicy w kolorach, co nada całości wrażenie pew­nej jednolitości i elegancji, a nie przypadkowo …

RODZAJ PRZYJĘCIA

Nazwa „a la iouichette”, określająca ten rodzaj przyjęć, znaczy dosłownie „widelcem”, a więc określa rodzaj potraw (sałatki, paszteciki, kanap­ki, pasztety itp.) nie wymagających krajania no­żem, co jest możliwe tylko wówczas, gdy siedzi się przy stole.Dla urządzenia uroczystego przyjęcia konieczny jest stół o odpowiednim obwodzie (min. 60 cm na osobę). Przy stołach okrągłych i owalnych mieści się stosunkowo więcej osób niż przy stołach pro­stokątnych, trudno jest jednak ustawić je na co- dzień we wnętrzu, gdyż nie można ich postawić przy ścianie.Obecnie stół na dużą ilość osób nie musi być kło­potliwym, wielkim …

POTRAWY I NAPOJE

Poza tym jeśli zaplanuje się w mieszkaniu do różnych celów 2 lub 3 iden­tyczne stoliki, można je w razie potrzeby zestawić zabezpieczając dobrze od możliwości rozsunięcia się. Przyjęcie typu bufetowego może, ale nie musi, być urządzone przy jednym dużym stole. Umiejętny roz­dział potraw i napojów i dekoracyjne ich ustawie­nie na blatach mebli takich, jak półki, komody, stoliki itp., może dopomóc w rozładowaniu tłoku wśród jedzących i dać im możność swobodniejsze­go wyboru potraw. Na jednym z blatów należy po­łożyć wyłącznie talerze i sztućce. Blaty należy za­bezpieczyć np. obrusami z folii, aby nie …

OŚRODEK JADALNY

Wybór jednego z wymienionych sposobów przyj­mowania gości zależy w dużej mierze od tego, jakie jest stałe wyposażenie pokoju mieszkalnego, co z kolei zależne jest od tego, czy codzienne posiłki jada się w kuchni, czy w pokoju mieszkalnym. Jeżeli wnętrze mieszkalne służy do tych celów tylko sporadycznie, stół, na którym się jada od czasu do czasu, nie będzie wyłącznie stołem jadalnym, lecz przede wszystkim stołem do pracy, nauki itp. lub meblem zapasowym, składanym lub nawet chowa­nym. Nakrycie stołu do posiłku w dzień powszedni nie będzie więc wymagało usta­wiania go za każdym …

IMPROWIZOWANA JADALNIA

W takiej improwizowanej jadalni można także ko­rzystać z wszelkich opuszczanych, podnoszonych i składanych blatów, które chowa się gdy nie sa potrzebne. Blaty tego rodzaju mogą być: uzupełnie­niem szaf wbudowanych, przystawiane płasko do ściany, wpuszczane w płytkie zagłębienie w ścianie itp., dzięki czemu nie zabierają miej­sca kiedy się ich nie używa. W razie potrzeby moż­na przy nich posadzić swobodnie kilka osób.W takich warunkach wnętrze mieszkalne nie be- dzie miało stałego ośrodka jadalnego, a tylko z góry ustalony sposób urządzenia go kosztem przestrzeni innych ośrodków.Jeśli codzienne posiłki jada się poza kuchnią, urzą­dzenie …